1.01.2019

TUTYA ÇEŞİTLERİAşağıda farklı metallerin 25 C° sıcaklık ve 4 m/sn akış hızında deniz suyu içinde doygun
Cu/CuSO4 referans elektrotuna göre ölçülen elektrot potansiyeli değerleri bulunmaktadır

Metallerden daha pasif olanı katot, daha aktif olanı ise anot olur
 
         

 DAHA  AKTİF     
   
                             
Magnezyum -1.48 V
Çinko -1.03 V
Alüminyum -0.79 V
Dövme Demir Ve Karbon Çeliği -0.61 V
Dökme Demir -0.60 V
Paslanmaz Çelik Tip 430 AISI -0.57 V
Paslanmaz Çelik Tip 304 AISI -0.53 V                                                      DAHA AZ AKTİF


Sarı (Pirinç) -0.40 V
Kızıl(Bronz) -0.38 V
Bakır -0.36 V
Alüminyum Bronzu -0.32 V
Nikel -0.20 V
Titanyum -0.15 V
Monel -0.08 V

Çinko Anot

Çinko anotlar ortam direnci 2000 ohm. Cm’ den düşük olduğu tuzlu su, tatlı su ve toprak zemin içindeki demir ve çelik yapıların katodik korumasında kullanılırlar.
 
E. ÖZELLİKLER
Teorik Akım Kapasitesi 820 A.saat/kg 10.66 kg/A.yıl
Anot Akım Verimi 95 %
Gerçek Akım Kapasitesi 780 A.saat/kg
11.22 kg/A.yıl
Potansiyel ( Cu/CuSO4 ) 1100 mV
Çeliğe Karşı Devre Pot. 250 mV
Yoğunluk 7.13 g/cm³


Alüminyum Anot

Alüminyum anotlar direnci 1000 ohm.cm den düşük deniz suyu veya Cl iyonu içeren ortamlardaki demir ve çelik yapıların katodik korumasında kullanılırlar.
  Alüminyum anotların akım kapasitesi ve verimi yüksek olduğundan özellikle uzun süreli katodik koruma projelerinde tercih edilirler.ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLER
 
Teorik Akım Kapasitesi 2970 A.saat/kg – 3.15 kg/A.yıl
Anot Akım Verimi 90 % min
Gerçek Akım Kapasitesi 2675 A.saat/kg – 3.50 kg/A.yıl
Elektrot Potansiyeli (Cu/CuSO4) 1100 mV
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli 250 mV
Yoğunluk 2.80 g/cm³


Magnezyum Anot

Normal potansiyelli magnezyum anotların elektrot potansiyelleri yüksek potansiyelli magnezyum anotlardan daha düşüktür. Bu sebeple genellikle galvanik anotlu katodik koruma sistemlerinde zemin direncinin 3000 ohm.cm den düşük olduğu ortamlarda tercih edilirler.

 


ELEKTROKİMYASAL ÖZELLİKLER
 
Teorik Akım Kapasitesi 2200 A.saat/kg , 3.94 kg/A.yıl
Anot Akım Verimi 55 % Min
Gerçek Akım Kapasitesi 1210 A.saat/kg , 7.16 kg/A.yıl
Elektrot Potansiyeli (Cu/CuSO4) 1550 – 1650 mV
Çeliğe Karşı Devre Potansiyeli 700 – 750 mV
Yoğunluk 1.86 g/cm³